Novinky

28.11.2020 20:16
24.03.2020 08:05
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k vybavení zaměstnanců rouškami v souvislosti s šířením koronaviru.pdf (128790)
13.11.2019 15:51
Přestupky na úseku bezpečnosti práce pro fyzické osoby Níže uvádíme přestupky na úseku bezpečnosti práce, včetně výše pokut, které při porušení povinností může dostat fyzická osoba. Informace vycházejí z § 17 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Pokuta do výše 300 000 Kč neplní-li informační...
17.02.2019 12:29
1) Nejdůležitější změny obecně závazných předpisů Číslo předpisu Název předpisu (plné a doplněné znění) Změněno předpisem Účinnost od Poznámka, komentář Z. č. 361/2000 Sb. Zákon č. 361/2000...
09.06.2018 12:28
Číslo předpisu Název předpisu (plné a doplněné znění) Změněno předpisem Účinnost od Poznámka, komentář 277/2004 Sb. Vyhláškou 37/2018 Sb., se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k...
08.12.2017 09:43
Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (dále jen „NV č. 375/2017 Sb.“), které s účinností od 28. listopadu 2017 nahrazuje nařízení vlády č. 11/2002 Sb.
01.12.2017 09:44
Ve Sbírce zákonů bylo již zveřejněno NV č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.  
14.03.2017 08:46
Předpis 65/2017 Sb. aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38185
18.10.2016 19:29
Registr_pravnich_predpisu_unor_2016.pdf (365483)
1 | 2 >>

Kontakt

Bc. Martin Schoř Martiněves - Charvatce 92

411 19 Mšené lázně

IČ: 87526778


tel:
602 44 46 49
608 10 12 11
martin.schor@post.cz